Zendingsavond 11 november 2009

Nadat dhr. van der Kooij iedereen welkom heeft geheten, in het bijzonder Peter en Conny Smits, zingen wij Psalm 111 vers 1 en 5. Daarna gaat hij voor in gebed en leest Exodus 3 vers 1 t/m 14 over Mozes bij het brandende braambos. In de korte meditatie stond het laatste vers centraal: "IK ZAL ZIJN heeft mij gezonden". God is onvoorwaardelijk en getrouw.

Daarna geeft hij het woord aan Peter Smits. Zij zijn in 1996 met hun werk gestart in Amsterdam en zijn voor de 3de keer in Den Bosch. Naar aanleiding van, "Doe het werk van een evangelist. God is getrouw. (uit 1 Timotheüs) zijn wij allen geroepen navolgers van Christus te zijn.

Aan de hand van dia's verteld Peter over zijn werk vanuit Hebron. Vanaf 2002 zijn er de zondagse samenkomsten en 1 keer per jaar wordt er een vakantie voor kinderen georganiseerd. Veelal allochtoon, in Nederland geboren. Zij zijn dan veel met Bijbelverhalen bezig. Ook is er veel tijd voor ontspanning en een vrijwillige stille tijd. Ook de niet Christelijke kinderen doen hieraan mee. Hierna verteld Conny over haar werk. Zij begint met het vertellen van een droom die zij onlangs had, "Er worden twee kinderen bij haar gebracht: Niemand en Anders. Zij leest uit Johannes 5 over de genezing van de verlamde van Bethesda (ook hij had niemand anders). Na de droom heeft zij nog drie keer de woorden niemand en anders gehoord, mensen vragen om hulp. Door hulp te bieden en diverse contacten mogen zij navolgers van Christus zijn. De koffie ochtenden voor vrouwen die zij organiseerd hebben vaak geen thema, maar er wordt vaak wel ter bemoediging een stukje uit de Bijbel gelezen. Ook van de kinderclub mag veel bemoediging uitgaan. Ann de vrouwen Bijbelclub doen ongeveer 10 á 12 vrouwen mee, Christenen en niet gelovigen. Hierin is de vrede van God zichtbaar.

In de pauze, die nu volgt, wordt er een collecte gehouden voor de Noorderkerk. Peter begint zijn uitleg over de Noorderkerk met de woorden, "Waar roept God mij om Zijn getuige te zijn?" Geld is nodig, maar niet het belangrijkste. De collecte brengt EUR 300,= op.
Na de pauze komen de taken van het werk aan bod. Het hele jaar is er het kinderwerk wat 1 dag in de week in beslag neemt. Gezinnen met jonge kinderen komen naar de zondagse bijeenkomsten. Deze kinderen komen naar de club, waar veel vrijwilligers komen helpen. Ook wordt er 1 dag uitgetrokken voor de voorbereiding van de zondagse dienst. Het pastoraat bevat vooral veel huisbezoeken, vooral aan de zogenaamde randmensen. Daarnaast zijn er nog de vragen om praktische hulp, bijvoorbeeld het afbetalen van schulden die gemaakt zijn voor een ticket voor de komst naar Nederland. Ook moeten de vrijwilligers begeleid worden en de Bijbelkring geleid worden. Deze Bijbelkring wordt vooral door oudere mannen uit de Noorderkerk bezocht. Er zijn missionaire contacten met onder andere moslims en diverse instanties, bijvoorbeeld voor de kinderen die meemogen op kinderkampen.

Tot slot zegt Peter dat hij ons verteld over zijn werk om ons te leren en om zelf te leren. God laat het werk in Bethel niet los, maar gaat ook hier verder. Hij geeft ons een aantal kansen en uitdagingen vanuit Hebron, ter bemoediging van Bethel:
- Een bloeiend kinderwerk in verschillende clubs met doorstroming.
- Het vrouwenwerk door Conny.
- Omgaan met eenheid in cultuur en verscheidenheid in leeftijd.
- Oppassen om niet naar binnen gericht te worden, probeer missionair te blijven.
- Liturgie zo'n vorm geven dat hij aansluit bij de belangstellenden en toch Gereformeerd blijft.
- De mensen uit de buurt, die nog niet bereikt worden, benaderen.

Tot slot bedankt Saskia van Dulst (voorz. ZEC) Peter en Conny voor hun uitleg en de bemoediging voor het werk in Bethel. Zij overhandigt hen een bos bloemen en een cadeaubon. Conny bedankt daarvoor en zegt dat Den Bosch altijd een speciaal plaatsje in hun hart zal houden. Peter sluit de avond af met gebed.

Namens de Zendings en Evangelisatie Commisie (ZEC), Dinie Bettonviel.

P.s.: De wenskaartenverkoop bracht EUR 50,= op t.b.v. de ZEC

 
Powered by Etomite CMS.