Laatste nieuws:

18-09-2017Overlijdensbericht Wim van der Kooij
Op 12 september heeft voor ons geheel onverwacht de Heere tot Zich genomen broeder Wim van der Kooij. Wim is meer dan 16 jaar ouderling geweest van de Beth-El gemeente en zat sinds lange tijd in het bestuur. Tot aan zijn overlijden was hij voorzitter.

De rouwdienst zal op D.V. woensdag 20 september plaatsvinden in Beth-El. De aanvang is om 11:00 uur. Vooraf is er vanaf 10:30 uur gelegenheid om de familie te condoleren in Beth-El. Ook op dinsdagavond is er van 19:30 tot 21:00 uur gelegenheid om te condoleren bij St. Jan Uitvaartverzorging, Jacob van Maerlantstraat 100 te 's-Hertogenbosch.

Aansluitend aan de rouwdienst vind de begravenis om omstreeks 14:00 uur plaats op de Algemene Begraafplaats te Woerden.

Ook vanaf deze plaats wensen wij de familie en nabestaanden heel veel sterkte en Gods nabijheid en zegen toe.

05-08-2017Open Monumentendag
Op zaterdag 9 september is er weer de Open Monumentendag. Ook wij hopen dit jaar weer mee te doen en onze kerkdeuren open te zetten voor bezoekers. Elke keer dat wij mee doen mogen wij ons weer verheugen in een grote belangstelling.

Ook u bent van harte welkom om op deze dag eens bij ons binnen te lopen.

11-11-2016Bediening Heilige Doop aan Teun Kwakernaak
Op D.V. zondag 27 november zal het sacrement van de Heilige Doop worden bediend aan Teunis Cornelis Isaac Jan Kwakernaak (roepnaam Teun, zoon van Huib-Jan en Margriet Kwakernaak). Aanvang van de dienst is om 16:30 uur en de dienst zal worden geleid door onze predikant Ds. W. Stijf. In verband daarmee komt de avonddienst te vervallen.

26-12-2015Foto's gemeentedag 2015 toegevoegd
Tijdens de gemeentedag van 2015 stond deze keer een wandeling door de Loonse en Drunense duinen centraal. Hierna hebben we samen van een maaltijd genoten. Opnieuw een mooie en gezegende dag.

Klik op 'meer info' voor de foto's

Klik hier voor meer info....

26-12-2015Informatie over parkeren
Er is informatie over het parkeren in de omgeving van Beth-El aan deze site toegevoegd.

Klik hier voor meer info....

17-11-2015Kerstavond
Op donderdag 17 december hopen we onze Kerstavond te houden. Net als vorig jaar zal de maaltijd min of meer samengaan met het avondprogramma.

De avond begint om 19.00 uur. Met nadruk wijzen we erop dat ook (uw) gasten van harte welkom zijn.

We hopen zo met elkaar weer een goede en gezegende Kerstavond te hebben.

31-07-2015Bediening Heilige Doop aan Joop Kwakernaak
Op D.V. zondag 23 augustus zal het sacrement van de Heilige Doop worden bediend aan Johannes Pieter Gerrit Hendrik Kwakernaak (roepnaam Joop, zoon van Huib-Jan en Margriet Kwakernaak). Aanvang van de dienst is om 16:30 uur en de dienst zal worden geleid door onze predikant Ds. W. Stijf. In verband daarmee komt de avonddienst te vervallen.

15-05-2015Openbare Geloofsbelijdenis
Op Eerste Pinksterdag, zondag 24 mei, hoopt D.V. Huib-Jan Kwakernaak de openbare geloofsbelijdenis af te leggen. Dit zal plaatsvinden in een dienst welke om 16:30 uur begint. Hierdoor komt de avonddienst te vervallen.

27-03-2015Bediening Heilige Doop aan Thomas van de Reenen
Op D.V. zondag 19 april zal het sacrement van de Heilige Doop worden bediend aan Thomas van Reenen. Aanvang van de dienst is om 16:30 uur en de dienst zal worden geleid door onze predikant Ds. W. Stijf. In verband daarmee komt de avonddienst te vervallen.

16-03-2015Jaarvergadering
De jaarvergadering van de Afdeling ís-Hertogenbosch van de Gereformeerde Bond zal D.V. op woensdag 3 juni plaatsvinden.

28-11-2014Kerstavond
Op D.V. dinsdag 16 december hopen we onze Kerstavond te houden. Om iedereen de gelegenheid te geven om aan de maaltijd mee te doen, is dit jaar voor een andere opzet gekozen, waarbij de maaltijd min of meer samengaat met het avondprogramma.
De avond begint om 19:00 uur. We hopen dat ook in deze nieuwe opzet alles goed en ordelijk mag verlopen.
Iedereen is van harte welkom, maar wij vragen u wel om vooraf door te geven als u komt, in verband met de voorbereiden van de maaltijd.

We hopen met elkaar een goede en gezegende Kerstavond te hebben.

18-11-2014Foto's gemeentedag 2014 toegevoegd
Op zaterdag 1 november hebben we onze jaarlijkse gemeentedag gehouden. Deze keer hebben we een wandeling door de bossen bij Oisterwijk gemaakt. Hierna zijn we wezen eten bij een restaurant in Oisterwijk. Het was opnieuw een gezellige en geslaagde dag met goede onderlinge contacten en gesprekken.

Klik op 'meer info' voor de foto's

Klik hier voor meer info....

08-11-2014Zendingsavond
Op D.V. vrijdag 14 november hopen we onze zendingsavond te houden. Als spreekster komt dan mevrouw A. Heutink. Zij is voor de G.Z.B. werkzaam geweest in Zuid Soedan in Afrika, en hoopt over enige tijd opnieuw weer naar Afrika toe te gaan. Iedereen, ook belangstellenden zijn van harte welkom.

08-11-2014Bevestiging Ambtsdragers
Op D.V. Zondag 30 november hopen we 's-middags om 15:00 uur een dienst te houden van bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers. De volgende broeders zullen dan in het ambt worden bevestigd: de heer A.Bok in het ambt van ouderling, de heer J.J. de Kleijn in het ambt van ouderling-kerkrentmeester, de heer A.van Reenen in het ambt van diaken. De dienst zal geleid worden door onze eigen predikant Ds. W. Stijf. De avonddienst komt hierdoor te vervallen. We vragen uw voorbede voor deze broeders.

06-09-2014Open Monumentendag 2014
Ook dit jaar hopen we weer mee te doen met de Open Monumentendag op zaterdag 13 september. Opnieuw zal ons gebouw Beth-El open staan om belangstellenden te ontvangen. Het thema dit jaar is "op reis".

26-04-2014Avonddienst 4 mei vervroegd
I.v.m. de Nationale Dodenherdenking is de avonddienst van 4 mei vervroegd naar 18:00 uur.

25-01-2014Bediening Heilige Doop aan Anna Ria van de Beek
Op D.V. zondag 2 februari zal het sacrement van de Heilige Doop worden bediend aan Anna Ria Bep van de Beek. Aanvang van de dienst is om 15:00 uur en de dienst zal worden geleid door onze predikant Ds. W. Stijf. In verband daarmee komt de avonddienst te vervallen.

21-09-2013Foto's uitje 55+ groep
Ook dit jaar heeft de 55+ groep weer haar jaarlijkse uitje gehad.
Het was een goede dag zoals u ook op de foto's in ons fotoboek kunt zien.
Klik op meer info voor de foto's.

Klik hier voor meer info....

30-08-2013Foto's gemeentedag 2013 toegevoegd
Op zaterdag 24 augustus hebben we onze jaarlijkse gemeentedag gehouden. Wij zijn deze keer in 's-Hertogenbosch gebleven en hebben een wandeling door de Heinis gemaakt, een prachtig natuurgebied. Ondanks de regen was het een erg geslaagde middag. Na de wandeling is de dag afgesloten met een gezamenlijk diner. Klik op 'meer info' voor de foto's

Klik hier voor meer info....

10-08-2013Gemeentewandeling 2013
Op D.V. zaterdag 24 augustus hopen wij weer met de gemeenteleden en belangstellenden te gaan wandelen. Deze keer willen we in 's-Hertogenbosch blijven en het bijzondere stukje natuurgebied De Heinis gaan verkennen. Na afloop zullen we afsluiten met een gezamenlijk diner.

10-08-2013Open Monumentendag 2013
Ook in 2013 hopen wij weer mee te doen aan de Open Monumentendag welke plaatsvind op D.V. zaterdag 14 september. Ons mooie kerkgebouw Beth-El zal open zijn voor belangstellenden.

Het past schitterend in het thema van dit jaar 'Pracht en Praal', iets wat wij graag op de dag zelf nader toelichten.

08-11-2012Openbare geloofsbelijdenis
Op D.V. zondag 16 december hopen in de morgendienst enkele leden van onze gemeente de openbare geloofsbelijdenis af te leggen. De aanvang van de dienst is om 10:00 uur.

08-11-2012Kerstviering 2012
Op D.V. Dinsdag 18 december hopen wij als gemeente, samen met de 55+ groep, het kerstfeest te vieren.

Iedereen wordt, met familie en kennissen van harte uitgenodigd. De avond begint om 19:00 uur.

07-11-2012Foto's gemeentedag 2012
Op zaterdag 29 september hebben we weer onze jaarlijkse gemeentedag gehouden. Wij zijn in de omgeving Well-Amerzoden wezen wandelen. Hierna is de dag afgesloten met een gezamelijk diner. Klik op 'meer info' voor de foto's

Klik hier voor meer info....

21-09-2012Uitstapje 55+ groep
Op donderdag 20 september 2012 heeft de 55+ groep haar jaarlijkse uitstapje gehad. Dit jaar was gekozen voor een gemengde toer/vaartocht in de Betuwe en de Vijfheerenlanden, waarin zich het meest schilderachtige riviertje van ons land slingert, de Linge. Klik op meer info voor de foto's.

Klik hier voor meer info....

27-08-2012Gemeentewandeling 2012
Op zaterdag 29 september (datum onder voorbehoud) hopen wij onze jaarlijkse gemeentewandeling te houden. Zoals gebruikelijk gaan we eerst een wandeling maken met de gemeente om hierna af te sluiten met een gezamelijk diner. Aanvang zal rond 14:00 uur zijn en het is de bedoeling dat de wandeling in de omgeving Well-Ammerzoden plaats zal vinden.

21-08-2012Zendingsavond woensdag 5 september 2012
Op woensdagavond 5 september 2012, hoopt de familie De Bloo langs te komen om over hun zendingswerk in Japan te komen praten. Geert en Eline zijn samen met hun kinderen vanuit de GZB uitzonden naar Japan om daar zendingsarbeid te verrichten in Tokyo. De aanvang van de avond is om 19:30 uur.

Klik hier voor meer info....

03-11-2011Zendingsavond donderdag 24 november
Dit jaar hopen we op D.V. donderdag 24 november onze zendingsavond te houden.
Voor deze avond is als spreker de heer J.D. Liefting van de stichting Sjofar uitgenodigd. Met steun van de stichting In de Rechte Straat draagt hij samen met enkele medewerkers maandelijks het Evangelie uit op de markt in 's-Hertogen- bosch. Hij wil ons dan over die arbeid komen vertellen.

03-11-2011Foto's 55+ uitstapje toegevoegd
De foto's van het uitstapje van de contactgroep 55+ zijn in het fotoboek toegevoegd.
Klik hieronder voor de foto's.

Klik hier voor meer info....

17-09-2011Foto's gemeentedag 2011
Op zaterdag 3 september hebben we weer onze jaarlijkse gemeentedag gehouden. We zijn wezen wandelen in Zaltbommel met als afsluiting wokken in een plaatselijk wokrestaurant.
Opnieuw een geslaagde dag.

U kunt de foto's vinden via 'Foto's' in het menu of door op 'meer info' te klikken.

Klik hier voor meer info....

09-09-2011Uitstapje contactgroep 55+
Op D.V. woensdag 21 september hoopt de contactgroep 55+ haar jaarlijkse uitstapje te houden. Dit keer is het de bedoeling een bezoek te brengen aan het groene hart. Met een boottocht vanuit Katwijk worden tal van plaatsen in Zuid-Holland aangedaan.

09-09-2011Orgelfreunde
Het Geselschaft der Orgelfreunde, een meer dan 5.500 leden tellende internationale vereniging van orgelvrienden, hield dit jaar de jaarlijkse Internationale Orgeltagung in ís-Hertogenbosch. Het was de 59e editie die van 31 juli Ė 6 augustus werd gehouden. In de stad ís-Hertogenbosch en in een aantal plaatsen in de regio waren er door het Geselschaft diverse excursies georganiseerd en orgelbespelingen gegeven.
Ook in gebouw Bethel werd er op 3 augustus j.l. een orgelconcert gegeven. Twee Russische organisten (Anastasia Bykova en Maria Makarenko beiden uit Moskou) gaven op het Blank orgel een klein concert van een 8-tal werken, die deels vierhandig werden gespeeld. Een mooi concert waarvan de aanwezige leden van het Geselschaft, maar ook de aanwezige leden van de Bethelgemeente, hebben genoten.

Foto: de beide organisten Anastasia (l) en Maria (r)

Klik hier voor meer info....

29-07-2011Collecte voor Oost Afrika
In verband met de grote droogte in Oost Afrika willen we in de morgendienst van D.V. 7 augustus een bijzondere diaconale collecte houden. Met name in EthiopiŽ, Kenia en SomaliŽ is de nood heel groot. Mede ook door oorlogsgeweld zijn velen op de vlucht. In samenwerking met andere organisaties wil Dorcas in deze nood hulp bieden. Van harte aanbevolen.

Klik hier voor meer info....

18-03-2011Collecte zondag 27 maart voor de slachtoffers van Japan
Op zondag 27 maart hopen wij te collecteren voor de slachtoffers van de zware aarbeving en de tsunami in Japan, voor de Grace City Church welke een lokaal contact is van de GZB.

De leden van de Grace City Church in Tokio doen alles wat in hun vermogen ligt om het zwaar getroffen gebied in Japan te helpen.
Inmiddels hebben er al verschillende transporten plaatsgevonden met hulpgoederen, zoals water, dekens, brandstof, voedsel, schoenen, luiers, babymelk en medicijnen. Teams brengen de goederen naar opvangcentra in de stadjes Iwaki en Aizuwakamatsu in de zwaar getroffen provincie Fukushima.

De Grace City Church is een jonge gemeente in hartje Tokio, mede ontstaan door de inzet van GZB'ers Geert en Eline de Boo. De gemeente is echter klein en de middelen zijn beperkt. Men is dan ook erg blij met hulp uit Nederland. Hoe meer fondsen er binnenkomen, des te meer goederen kunnen er gebracht worden.

Wilt u hen en de slachtoffers in Japan ook in uw gebeden gedenken ?

Klik hier voor meer info....

06-01-2011Bediening Heilige Doop aan Anoek van Dulst
Avonddienst verplaatst naar de middag
De avonddienst van D.V. zondag 23 januari wordt verplaatst naar de middag (aanvang 15:00 uur). In die dienst zal het sacrement van de Heilige Doop worden bediend aan Anoek van Dulst.

02-12-2010Openbare geloofsbelijdenis en Heilige doop
De avonddienst van D.V. zondag 19 december, waarin Ds. Stijf voor hoopt te gaan, zal worden verzet naar de middag, aanvang 15:00 uur.

In deze dienst hopen Hendrik Jan van de Beek en Barbara van de Beek-Schultz openbare geloofsbelijdenis af te leggen. Tevens zal aan Barbara van de Beek-Schultz het sacrement van de Heilige Doop worden bediend.

27-10-2010Bediening Heilige Doop aan Noah Evert Robert van de Beek
Avonddienst verplaatst naar de middag
De avonddienst van D.V. zondag 31 oktober wordt verplaatst naar de middag (aanvang 15:00 uur). In die dienst zal het sacrement van de Heilige Doop worden bediend aan Noah Evert Robert van de Beek.

27-09-2010Foto's 55+ reis
Op dinsdag 21 september heeft de 55+ groep haar jaarlijkse uitje gehad.

Klik op meer info voor enkele foto's genomen tijdens deze dag.Klik hier voor meer info....

13-09-2010Open monumentendag opnieuw succesvol verlopen
Op 11 september 2010 hebben wij als Bethelgemeente opnieuw meegedaan aan de open monumentendag. Ook deze keer was het een groot succes met meer dan 160 bezoekers. De bezoekers waren erg geinteresseerd en hadden weer vele vragen.

Naast de expositie van oude foto's waren er ook doopjurken met een toelichting aanwezig. Gedurende de dag werd het orgel door een aantal organisten bespeeld.


Klik op meer info voor enkele fotoís genomen op deze dag.

Klik hier voor meer info....

16-08-2010Collecte voor Pakistan
In de morgendienst van zondag 5 september hopen wij een collecte te houden voor de slachtoffers van de watersnoodramp in Pakistan.

Uw gaven in deze collecte zullen via Luisterend Dienen ten goede komen aan lokale organisaties die ter plekke hulp zullen bieden aan de vele slachtoffers.

Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

Ook vragen wij u om de slachtoffers en getroffenen in uw gebeden te gedenken.

Klik hier voor meer info....

09-08-2010Dienst in het teken van missionair zijn
Op zondag 15 augustus 2010 zal de dienst als thema hebben het missionair zijn, wat houd dat voor ons persoonlijk en voor ons als gemeente in. Ds. Stijf hoopt hier nader op in te gaan tijdens deze dienst.

Na afloop van de dienst is er een preekbespreking waarin de gelegenheid is om het thema verder door te spreken en vragen te stellen.

12-06-2010Foto's gemeentedag 2010
Op zaterdag 12 juni hebben we onze gemeentedag 2010 gehouden. Wij zijn wezen wandelen in het mooie stadje Heusden gevolgd door een heerlijke maaltijd bij de chinees. Een geslaagde dag.

U kunt de foto's vinden via 'Foto's' in het menu of door op 'meer info' te klikken.


Klik hier voor meer info....

22-05-2010Bevestiging ambtsdragers
Op D.V. Zondag 6 juni willen we in de avond om 18:30 uur een dienst houden van bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers. De volgende broeders zullen dan in het ambt worden bevestigd: de heer J.J. de Kleijn, Glorieuxlaan 57 te Vught in het ambt van ouderling-kerkrentmeester, de heer A.Bok, Sluiskeshoeven 49 te Rosmalen in het ambt van diaken en de heer W. van de Kooij, Maaspoortweg 139 te 's-Hertogenbosch in het ambt van ouderling (herbevestiging). We hopen dat in onze gemeente zo weer alle ambten vervuld mogen zijn, en vragen uw voorbede voor deze broeders.

20-03-2010Verbintenisdienst Ds. Stijf toegevoegd
De verbintenisdienst van Ds. W. Stijf van zondag 28 februari 2010 is aan deze website toegevoegd. U kunt de dienst beluisteren of downloaden via de menu optie 'Dienst luisteren'.

16-02-2010Ds. W. Stijf predikant Bethelgemeente / Verbintenisdienst
Met dankbaarheid mogen we u laten weten dat ds. W.Stijf, predikant te Meeuwen, ook de predikant is geworden van de Bethelgemeente te 's-Hertogenbosch.

Op D.V. zondag 28 februari willen we in een bijzondere kerkdienst in Bethel, Gods zegen vragen over de arbeid van ds. Stijf in onze gemeente.

Deze dienst, die begint om 14.30 uur, zal geleid worden door ds. W.Stijf. In verband met deze verbintenisdienst zal de avonddienst van 18:30 uur komen te vervallen.

30-01-2010Diensten toegevoegd
Er zijn drie diensten toegevoegd aan deze website. U kunt de diensten beluisteren of downloaden via de menu optie 'Dienst luisteren'.

Het betreft de volgende diensten:
1) 9 oktober 2009:
     De huwelijksdienst van Hendrik Jan en Barbara.
     Voorganger: Ds. P.L. Tolhoek.
2) 22 november 2009:
     Morgendienst laatste zondag van het Kerkelijk jaar.
     Voorganger: Ds. A. Vos.
3) 25 december 2009:
     Kerstdienst 2009.
     Voorganger: Kand. J.H. de Vree.

30-01-2010Kinderopvang
Nadat we jarenlang geen kinderopvang hebben gehad, hebben we deze weer opnieuw ingesteld. U kunt meer informatie vinden via het menu item 'kinderopvang'

23-01-2010Verslag Zendingsavond 11 november 2009
Op 11 november 2009 zijn Peter en Conny Smits langsgekomen om, op de zendingsavond, te vertellen over het werk wat zij mogen verrichten vanuit Hebron in Amsterdam. Hieronder (via meer info) kunt u het verslag van deze avond lezen.

Klik hier voor meer info....

21-01-2010Collecte voor Haïti
In de morgendienst van zondag 31 januari hopen wij een collecte te houden voor Haïti.

Uw gaven in deze collecte zullen via Luisterend Dienen ten goede komen aan de slachtoffers van de verwoestende aardbeving van 12 januari. Naast al het verdriet is de financieële nood enorm, in dit toch al arme land.

Deze collecte wordt dan ook van harte aanbevolen.

Klik hier voor meer info....

21-01-2010Nieuwsbrief Ds. Nijland en Familie - december 2009
Klik op 'meer info' voor de nieuwsbrief van Ds. Nijland van december 2009

Klik hier voor meer info....

18-01-2010Collecterooster toegevoegd
Er is een collecterooster aan deze website toegevoegd. Middels de menuoptie 'collecterooster' kunt u een overzicht zien van de geplande collecten. Ook worden de collecten in de agenda en op de startpagina weergegeven.

Naast het collecterooster wordt nu ook in de agenda weergegeven wanneer er koffie drinken na afloop van de dienst is.

21-12-2009Kerstfeest afgelast !
Helaas hebben wij moeten besluiten om de Kerstfeestviering op 22 december af te lasten i.v.m. de verwachte slechte weersomstandigheden !

15-11-2009Kerstfeest 2009 op dinsdag 22 december
Op dinsdag 22 december 2009 hopen wij als gemeente samen met de contactgroep 55+ het Kerstfeest te houden.

Iedereen wordt, met familie en kennissen van harte uitgenodigd. De avond begint om 19:00 uur en zal naar verwachting rond 21:00 uur worden beëindigd.

28-10-2009Foto's 55+ reis
Op dinsdag 22 september heeft de 55+ groep haar jaarlijkse uitje gehad.

Klik op meer info voor enkele foto's genomen tijdens deze dag.

Klik hier voor meer info....

28-10-2009Huwelijk Hendrik Jan van de Beek & Barbara Schultz
Op d.v. 9 oktober 2009 hopen Hendrik Jan van de Beek en Barbara Schultz in het huwelijk te treden.

Het huwelijk zal om 16:45 in de Bethelkerk worden bezegeld.


De dienst zal worden geleid door Ds. P.L. Tolhoek.

12-09-2009Open Monumentendag 2009 een groot succes
Ook in 2009 (12 sept) was de open monumentendag voor Bethel een groot succes. Dit jaar is het bezoekers aantal zelfs vorig jaar te boven gegaan. De bezoekers waren opnieuw enthousiast en hadden vele vragen die onze vrijwilligers maar al te graag wilden beantwoorden. Veel mensen wisten niet van het bestaan van Bethel af. Door deelname aan de open monumentendag konden wij Bethel beter op de kaart zetten.

Klik op meer info voor enkele fotoís genomen op deze dag.

Klik hier voor meer info....

14-08-2009Bijzondere collecte zondag 6 september - Rwanda
Op zondag 6 september hopen wij een bijzondere collecte te houden, namelijk voor de traumaverwerking van jongeren in Rwanda. Hoewel de genocide inmiddels alweer even achter ons ligt, hebben deze jongeren nog dagelijks te maken met de gevolgen hiervan.

Ton en Clarinde Niessen zijn namens de GZB uitgezonden om deze jongeren vanuit het Geloof een helpende hand te bieden.

Klik op meer info voor hun nieuwsbrief van april 2009.

Klik hier voor meer info....

04-06-2009Pinksterdienst 31 mei 2009 v.m. toegevoegd
De Pinksterdienst van zondag 31 mei 2009 v.m. is toegevoegd aan deze website. U kunt de dienst beluisteren via de menu optie 'Dienst Luisteren' of via onderstaande link

Klik hier voor meer info....

20-05-2009Evangelisatieacties IRS / Sjofar - Den Bosch
Stichting In de Rechte Straat (IRS) en de Stichting Sjofar hebben van de gemeente Den Bosch een vergunning gekregen om hun maandelijkse evangelisatie activiteiten op de markt in Den Bosch voor heel 2009 voort te mogen zetten. Alleen in Augustus is het niet mogelijk vanwege de kermis. Een ieder wordt van harte uitgenodigd om samen met hen deel te nemen aan deze evangelisatieacties. De aanvang is om 10:00 uur en het duurt tot ongeveer 15:30 uur. In overleg is het ook mogelijk om bij voldoende belangstelling een avondactie te houden.

De data van de evangelisatieacties zijn:
28 mei, 25 juni, 23 juli, 24 september, 22 oktober,
26 november en 24 december.

Onder links kunt u een verwijzing vinden naar de websites van IRS en Sjofar(nieuw toegevoegd).

20-05-2009Nieuwe datum jaarvergadering 2009
De nieuwe datum voor de jaarvergadering is bekend, namelijk dinsdag 30 juni. De vergadering zal om 20:00 uur aanvangen.

02-05-2009Jaarvergadering uitgesteld.
De jaarvergadering welke op dinsdag 12 mei gehouden zou worden wordt uitgesteld. Een nieuwe datum wordt spoedig bekend gemaakt.

17-03-2009Dinsdag 12 mei - Jaarvergadering
Op dinsdag 12 mei hopen wij de jaarvergadering te mogen houden. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. De aanvang is om 20:00 uur.

09-03-2009Doopdienst Maurice van Lieshout toegevoegd
De dienst van Zondag 8 maart 2009, waarin de Bediening van de Heilige Doop aan Maurice van Lieshout plaatsvond kunt u nu ook via deze site beluisteren. Ook is het mogelijk om de dienst te downloaden.

U vind deze onder 'Dienst Luisteren' of via onderstaande link.


Klik hier voor meer info....

11-02-2009Herinnering Zendingsavond dinsdag 24 februari
Hierbij willen wij u er nogmaals op wijzen dat de jaarlijkse Zendingsavond op dinsdag 24 februari om 20:00 plaats zal vinden. De Zendingsavond wordt door de Zendings en Evangelisatie Commisie georganiseerd en zal in het teken van het Zendingswerk staan, welke Ds. Nijland in Peru mag verrichten. Ds. Nijland zal zelf ook op deze avond aanwezig zijn.

Er zal een boekentafel en een tafel met spullen uit Peru worden opgesteld. Hier kunt u mooie spullen kopen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het project van Ds. Nijland. Ook zal er een collecte worden gehouden.

Iedereen is van harte uitgenodigd en wij hopen dan ook op een grote opkomst.

23-01-20092009: 500 jaar Calvijn
Op 10 juli dit jaar is het
500 jaar geleden dat de reformator Johannes Calvijn geboren werd. Calvijn heeft een fundamentele bijdrage geleverd aan de Europese ontwikkelingen op het gebied van kerk en theologie, maar ook op de terreinen van cultuur, wetenschap en politiek. Wereldwijd wordt het blijvende belang van zijn denken erkend. Daarom wordt dit jaar in alle werelddelen uitvoerig bij Calvijns leven en werken stilgestaan. Van China tot Mexico en van Libanon tot Nigeria worden allerlei activiteiten ontwikkeld om dit jubileum zowel wetenschappelijk als populair vorm te geven.
Calvijns betekenis voor de Nederlandse kerk en cultuur is onomstreden groot. Vanzelfsprekend wordt daarom ook in ons land aan dit jubileum ruime aandacht geschonken.

Onder links kunt u een link vinden naar de website www.calvijn2009.nl waar meer informatie te vinden is.

Klik hier voor meer info....

26-12-2008Diensten beluisteren
U kunt nu ook via deze website naar bepaalde diensten luisteren. Op dit moment is de Kerstdienst van 25 december voormiddag toegevoegd. In de toekomst zullen er meer diensten worden toegevoegd.

Diensten zijn te beluisteren via het menu, optie 'Diensten luisteren'. Ook is het mogelijk om diensten in het mp3 formaat te downloaden naar uw computer.

Klik hier voor meer info....

24-12-2008Foto's Kerstavond
Op Dinsdag 23 december hebben we weer met de Bethelgemeente en de contactgroep 55+ onze Kerstavond mogen vieren.

Tijdens deze avond zijn enkele foto's gemaakt. U kunt deze vinden onder foto's of via meer info hieronder.

Klik hier voor meer info....

20-12-2008Nieuwsbrief Ds. Nijland en Familie - november 2008
Klik op 'meer info' voor de nieuwsbrief van Ds. Nijland van november 2008

Onder links vind u een verwijzing naar de website van de familie Nijland die namens de GZB naar Peru is uitgezonden.

Klik hier voor meer info....

26-11-200813 december, Evangelisatieactie Kerst 2008
Ook dit jaar willen wij weer een folderactie houden om de aandacht te vestigen op ons Kerstfeest en op de diensten van Eerste Kerstdag. En namens de Zendings- en Evangelisatie commissie willen wij leden dan ook vragen mee te doen met de folder / aanbelactie op D.V. zaterdag 13 december.

Dit jaar zal de folderactie samen met een groep vrijwilligers van Evangelist P.Pols worden uitgevoerd.
Wij beginnen om 9:00 uur en het is de bedoeling om 12:00 uur weer in Bethel terug te zijn.

Meer informatie kunt u vinden in de informatiebrief die wordt uitgereikt.

Om te weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen, vragen wij u of u zich bij Karla van Gool aan wilt melden. Ook voor vragen kunt u bij haar of ťťn van de andere leden van de ZEC terecht.

22-11-2008Evangelisatie - Evangelist P.Pols
Al jaren is in Brabant evangelist P.Pols uit Krimpen aan den Ijsel actief. Met name in Uden en Veghel. Sinds kort is hij ook in Den Bosch werkzaam. En in overleg met het Bestuur maakt hij daarbij gebruik van het gebouw Bethel.Zo heeft de heer Pols donderdag 13 november 's-avonds een Bijbelstudie gehouden met enkele Christenen uit het asielzoekerscentrum te Rosmalen.

Het streven is, om in overleg met de Zendings- en Evangelisatiecommissie, te proberen onze evangelisatie-activiteiten, te laten aansluiten op de arbeid van de heer Pols. Zodra daarover meer concrete plannen zijn, willen wij de gemeente daarvan op de hoogte stellen.

Klik op 'meer info' of kijk onder links voor de website van Het Levende Woord.

Klik hier voor meer info....

14-11-2008Zendingsavond - 24 februari 2009
De Zendingsavond, die jaarlijks georganiseerd wordt door de Zendings en Evangelisatie Commisie zal deze winter niet in oktober maar op 24 februari gehouden worden.
Dit i.v.m. de medewerking van Ds. Nijland die in deze periode in Nederland is. De avond zal om 20:00 uur beginnen.

14-11-2008Kerstfeest 2008
Onze jaarlijkse kerstavond, georganiseerd door de Bethelgemeente en de contactgroep 55+, wordt dit jaar op dinsdag 23 december gehouden. Tijdens deze avond wordt er in een gezellige sfeer herdacht dat Jezus voor ons op deze wereld is gekomen. Wij doen dit o.a. middels het lezen van het kerstverhaal en er wordt muziek gemaakt.

Iedereen is van harte welkom op deze avond.

23-09-2008Najaarsreis Contactgroep 55+
Op dinsdag 23 september heeft de Contactgroep 55+ weer haar jaarlijkse reisje mogen houden. Vol goede moed begonnen we om half 9 van station oost met een hele mooie bus de reis naar de Hanzestad Hattem.

Klik hier voor meer info....

13-09-2008Open Monumenten dag druk bezocht
Zaterdag 13 september was de Open Monumentendag. Als Bethelgemeente hebben we hier voor het eerst aan meegedaan. Het gebouw was open van 10.00 uur tot 17.00 uur. Gedurende de dag mochten we ca. 130 personen verwelkomen.

Klik hier voor meer info....

01-06-2008Nieuwsbrief Ds. Nijland en Familie - mei 2008
Klik op 'meer info' voor de nieuwsbrief van Ds. Nijland van mei 2008

Klik hier voor meer info....

15-09-2007Wandeling Bethelgemeente 15 september 2007
Op 15 september 2007 hebben we wederom een gemeentedag gehouden. Met een groep hebben we van de schitterende natuur genoten middels een wandeling. Na afloop zijn we bij een Chinees restaurant wezen eten. Wederom een geslaagde dag.

Voor de foto's, klik op meer info.

Klik hier voor meer info....

14-11-2006Gemeentedag 14 november 2006
Op 14 november 2006 hebben we een gemeentedag gehouden. Met een groep gemeenteleden zijn we 's-middags wezen wandelen op de Vughtse Hei. Na afloop hebben we genoten van een heerlijk buffet bij een Chinees restaurant. Het was een gezellige en geslaagde dag.

Voor de foto's, klik op meer info.

Klik hier voor meer info....

07-11-2006Zendingsavond 7 november 2006
Op dinsdag 7 november hebben we onze jaarlijkse zendingsavond gehouden. Als gastspreker was uitgenodigd ds. P.Versloot, die voor de G.Z.B. werkzaam is in Kazachstan, in Centraal AziŽ.

Klik hier voor meer info....

01-11-2006Kroniek van het kerkgebouw Bethel
Er is een boekje verschenen over alles wat betrekking heeft op het gebouw Bethel te 's-Hertogenbosch. Dit in verband met het feit dat het (in 2006) 100 jaar geleden is dat de Vereniging tot Evangelisatie in de classis 's-Hertogenbosch werd opgericht.

Klik hier voor meer info....

24-01-2006Verslag zendingsavond van 24 januari 2006
Op dinsdag 24 januari hebben we onze jaarlijkse zendingsavond gehouden.

Mevrouw F.de Hoop, die onze gemeente ook al had bezocht in 2000 en 2002, vertelde over haar evangelisatiearbeid met en onder studenten in Oost-Europa.

Klik hier voor meer info....

23-11-2005afscheid voorzitter J.J. Keur en verkiezing bestuurslid
J.J de Kleijn 23 November.
Op 23 november 2005 heeft voorzitter J.J. Keur afscheid genomen van het bestuur van de Bethelgemeente.

Vanaf 1978 heeft dhr. Keur verschillende functies bekleed binnen het bestuur.
Voor het vervullen van 27 jaar bestuurszaken ontving dhr. Keur een plaquette met de afbeelding van het gebouw Bethel,
met daaronder de tekst uit Psalm 150: 1a " Looft God in Zijn Heiligdom".

Mevrouw Keur kreeg als dank voor haar steun een mooie bos bloemen.

Als nieuw bestuurslid is gekozen dhr. J. de Kleijn, die tevens de functie van penningmeester op zich heeft genomen.

 
Powered by Etomite CMS.